گروه مدیریت مناطق بیابانی

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی  محل اخذ دکترا  تخصص E-mail   دکتر مجید اونق استاد (بازنشسته) ایران جغرافیای طبیعی mownegh@yahoo.com دکتر حمیدرضا عسگری استادیار (مدیرگروه) بلژیک مدیریت مناطق بیابانی hamidreza.asgari@gau.ac.ir; hras2010@gmail.com   دکتر چوقی بایرام کمکی استادیار اتریش مدیریت مناطق بیابانی komaki@gau.ac.ir bkomaki@gmail.com   دکتر محسن […]

گروه مدیریت مناطق بیابانی

گروه آموزشی مدیریت مرتع

اعضای هیات علمی گروه مدیریت مرتع (8 نفر) به ترتیب استاد (2 نفر)، دانشیار (2 نفر) و استادیار (4 نفر) به شرح ذیل است؛ در حال حاضر، مدیریت گروه برعهده دکتر سپهری است. نام  نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص   غلامعلی حشمتی استاد (بازنشسته) ارزیابی چندمنظوره اکوسیستم های مرتعی عادل سپهری استاد اکولوژی مرتع حسین […]

گروه آموزشی مدیریت مرتع

اولویت های تحقیقاتی گروه آبخیزداری

اولویت های تحقیقاتی گروه آبخیزداری  شناسایی و تعیین قابلیتها و محدودیت های حوضه های آبخیز و مدیریت آنها  تعیین شاخص های سلامت و پهنه بندی آبخیزها  تلفیق شاخص ها و اولویت بندی مدیریتی آبخیزها تهیه ابزارهای نرم افزاری به منظور ارزیابی شرایط آبخیزها تدوین و ارائه استراتژی های مدیریت جامع آبخیزها توسعه سامانه های پشتیبان […]

اولویت های تحقیقاتی گروه آبخیزداری

اعضای هیات علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری

اعضای هیات علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری (17 نفر) به ترتیب استاد(3 نفر)، دانشیار (5 نفر) و استادیار (9 نفر) به شرح ذیل است: استاد نام نام خانوادگی گروه آموزشی مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی مجید اونق مدیریت مناطق بیابانی استاد http://onagh.profcms.gau.ac.ir غلامعلی حشمتی مدیریت مرتع استاد http://heshmati.profcms.gau.ac.ir عادل سپهری مدیریت مرتع استاد http://sepehry.profcms.gau.ac.ir دانشیار […]

اعضای هیات علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری

مدیرگروه مدیریت آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی

 دکتر حمیدرضا عسگری  سمت: سرپرست گروه آموزشی مدیریت آبخیزداری  و مدیریت مناطق بیابانی دانشکده: مرتع و آبخیزداری  رتبه علمی: استادیار گروه آموزشی: مدیریت مناطق بیابانی پست الکترونیکی: hamidrezaasgari@gau.ac.ir برای ورود به صفحه شخصی مدیر گروه کلیک کنید اطلاعات تماس: آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده […]

مدیرگروه  مدیریت آبخیزداری  و مدیریت مناطق بیابانی

مدیرگروه مدیریت مرتع

 دکتر عادل سپهری سمت: مدیرگروه مدیریت مرتع دانشکده: مرتع و آبخیزداری رتبه علمی: استاد گروه آموزشی: مدیریت مرتع پست الکترونیکی: adelsepehry@gau.ac.ir برای ورود به صفحه شخصی مدیر گروه مدیریت مرتع کلیک کنید اطلاعات تماس: آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مرتع و آبخیزداری – گروه […]

مدیرگروه مدیریت مرتع

گروه آبخیزداری

اعضای هیات علمی گروه آموزشی آبخیزداری  مدیرگروه دکتر حمیدرضا عسگری نام نام خانوادگی  محل اخذ دکترا تخصص مرتبه علمی پست الکترونیکی عبدالرضا بهره مند بلژیک مدلسازی هیدرولوژی دانشیار abdolreza.bahremand@yahoo.com bahremand@gau.ac.ir امیر سعدالدین استرالیا مدیریت جامع حوزه های آبخیز دانشیار amir.sadoddin@gmail.com sadoddin@gau.ac.ir واحدبردی شیخ هلند حفاظت آب و خاک دانشیار sheikh1352@gmail.com  v.sheikh@yahoo.com sheikh@gau.ac.ir علی نجفی نژاد […]

گروه آبخیزداری