برگزاری نشست تخصصی در مورد استفاده از فنّاوری‌های اتمی در برآورد فرسایش و رسوب

نشستی تخصصی در زمینه استفاده از رادیونوکلوئیدها در برآورد فرسایش و رسوب با حضور آقای پروفسور پائولو پورتو (استاد دانشگاه مدیترانه ایتالیا، مسئول کمیته فرسایش انجمن جهانی هیدرولوژی و رابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پروژه برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از فناوری هسته‌ای)، دکتر غریب‌رضا (عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری […]

برگزاری نشست تخصصی در مورد استفاده از فنّاوری‌های اتمی در برآورد فرسایش و رسوب

آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

مقدم دانشجویان عزیز جدیدالورود را به اولین دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی ایران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرامی میداریم

آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷