اولویت های تحقیقاتی گروه مدیریت مناطق بیابانی

اولویت های تحقیقاتی گروه مدیریت مناطق بیابانی 1- توسعه روش های مختلف احیاء اراضی بیابانی استان گلستان 2- اصلاح و بهره برداری از منابع خاک و آب دارای محدودیت شوری در مناطق خشک و نیمه خشک 3- بررسی زمینه های استفاده از آب دریای خزر برای احیاء اراضی استان گلستان 4- تغییر اقلیم و اثرات […]

اولویت های تحقیقاتی گروه مدیریت مناطق بیابانی

رئیس دانشکده

 دکتر بهاره شعبانپور سمت: ریاست دانشکده های شیلات ومحیط زیست، مرتع و آبخیزداری  دانشکده: مرتع و آبخیزداری رتبه علمی: استاد shabanpour@gau.ac.ir اطلاعات تماس: آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مرتع و آبخیزداری کدپستی: 49189-43464 شماره تماس: 017-32427040

رئیس دانشکده

اولویتهای تحقیقاتی دانشکده

مقدمه هدفمند نمودن فعالیتهای پژوهشی در جهت رفع نیازهای جامعه جزو رسالت های اصلی حوزه پژوهشی و فناوری دانشگاه است. بر این اساس اولویت های تحقیقاتی هریک از گروه های آموزشی دانشگاه تعیین شده استتا اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتهای پژوهشی خود را در راستای اولویت های تحقیقاتی انجام دهند. اولویتهای تحقیقاتی […]

اولویتهای تحقیقاتی دانشکده

پرسنل اداری

  کادر اداری دانشکده مرتع و آبخیزداری مسئول حوزه خانم حسینی کادر اداری دانشکده مرتع و آبخیزداری مسئول حوزه ریاست دانشکده خانم حسینی  داخلی 131 تلفنخانه دانشکده تلفن 32427040 فکس 32424155 مدیر امور اداری دانشکده کارپردازی آقای ناصری داخلی 139 32437647 عامل ذیحساب آقای مهندس یلمه داخلی 139 32437647 آموزش تحصیلات تکمیلی (ارشد ودکتری) مهندس […]

پرسنل اداری