پایگاه های علمی مرتبط

  پایگاه داده نام‌های جغرافیایی ایران دفتر مطالعات پایه منابع آب بانک اطلاعات داده های هواشناسی بانک اطلاعاتی قنات های کشور مرکزآمار ایران بانک نقشه های روستایی پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور داده های ماهواره ای و میدانی NSIDC

پایگاه های علمی مرتبط

نرم افزارهای تخصصی

  مترجم گویا Lingoes نرم افزار ایلویس نرم افزارMapServer پایتون: زبان برنامه نویسی زبان برنامه نویسیR   تجریه و تحلیل مقاله انگلیسی مدیریت مراجع و منابع علمیZotero داده کاوی با نرم افزارWeka : Data Mining Software داده‌کاوی با نرم افزار Orange

نرم افزارهای تخصصی

پیوندهای مفید

  سنجش سامانه اطلاعات مکانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

پیوندهای مفید

سامانه های ارتباطی رئیس و وزارتخانه

ارتباط با رییس دانشگاه سامانه مدیریت ارتباطات مستمر

سامانه های ارتباطی رئیس و وزارتخانه