تشکیل دومین جلسه کمیته برگزاری کنفرانس بین¬المللی پانتاری در زمینه نوآوری دانش سیستم‌های آبی و کاربرد آن در کشورهای در حال توسعه

در روز یک‌شنبه مورخه 7 آبان 1396 جلسه کمیته برگزاری کنفرانس بین­المللی پانتاری با حضور اعضاء در محل سالن طبیعت دانشکده مرتع و آبخیزداری برگزار شد. در این جلسه در خصوص مباحث حامیان مالی، نحوه برگزاری کنفرانس، اسکان مهمانان و دیگر مباحث مرتبط تبادل‌نظر شد. بر اساس تقسیم کار و برنامه زمانی مقرر شد اعضاء […]

تشکیل دومین جلسه کمیته برگزاری کنفرانس بین¬المللی پانتاری در زمینه نوآوری دانش سیستم‌های آبی و کاربرد آن در کشورهای در حال توسعه