مدیریت

دکتر بهاره شعبانپور سمت: ریاست دانشکده های شیلات ومحیط زیست، مرتع و آبخیزداری دانشکده: مرتع و آبخیزداری رتبه علمی: استاد shabanpour@gau.ac.ir اطلاعات تماس: آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مرتع و آبخیزداری کدپستی: 49189-43464 شماره تماس: 017-32427040

مدیریت

مدیرگروه مدیریت آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی

 دکتر حمیدرضا عسگری  سمت: سرپرست گروه آموزشی مدیریت آبخیزداری  و مدیریت مناطق بیابانی دانشکده: مرتع و آبخیزداری  رتبه علمی: استادیار گروه آموزشی: مدیریت مناطق بیابانی پست الکترونیکی: hamidrezaasgari@gau.ac.ir برای ورود به صفحه شخصی مدیر گروه کلیک کنید اطلاعات تماس: آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده […]

مدیرگروه  مدیریت آبخیزداری  و مدیریت مناطق بیابانی

مدیرگروه مدیریت مرتع

 دکتر عادل سپهری سمت: مدیرگروه مدیریت مرتع دانشکده: مرتع و آبخیزداری رتبه علمی: استاد گروه آموزشی: مدیریت مرتع پست الکترونیکی: adelsepehry@gau.ac.ir برای ورود به صفحه شخصی مدیر گروه مدیریت مرتع کلیک کنید اطلاعات تماس: آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مرتع و آبخیزداری – گروه […]

مدیرگروه مدیریت مرتع