آزمایشگاه تحقیقات «آب و رسوب» دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آزمایشگاه تحقیقات«آب و رسوب» دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با وسعت یک هزار و۴۵۰ متر مربع و هزینه هفت میلیارد ریال  باحضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری و استاندار گلستان به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم گفت: مهم‌ترین دستاورد انقلاب تزریق روحیه خودباوری درجامعه و روی پای خود ایستادن بود.

دکتر علی نجفی نژاد با بیان اینکه طی سال‌هایگذشته در دولت تدبیر و امید هر ساله دانشگاه علوم کشاورزی یک پروژه مهم راافتتاح کرد، افزود: در سال ۹۳، با حضور دکتر هاشمی معاون فرهنگی وزیر علومکتابخانه مرکزی افتتاح شد، در ایام دهه فجر سال ۹۴ با حضور دکتر امید فازدوم دانشکده گیاهی و در سال ۹۵ با حضور دکتر فرهادی آزمایشگاه تحقیقات آب ورسوب افتتاح می‌شود. وی تصریح کرد: آزمایشگاه قبلی کمتر از ۳۰۰مترمربع مساحت داشت که فضای مناسبی برای انجام تحقیقات درباره موضوع مهمیبه نام «آب» نبود.

دکتر نجفی نژاد با بیان اینکه چالش آب، غذا وامنیت غذایی جز از طریق تحقیقات و یافته‌های پژوهشی و اقتصادمبتنی دانشمحور قابل حل نیست، افزود: این وظیفه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است که با تحقیقات خود چالش‌های پیش روی جامعه را برطرف کنند. رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیگرگان با اشاره به پروژه نیمه تمام مجتمع ورزشی دانشگاه گفت: این پروژه ازسال ۸۷ آغاز شده بود اما از سال ۹۱ تاکنون اقدامی در آن انجام نشد.

نجفی نژاد تصریح کرد: با انتخاب پیمانکار امروز عملیات اجرایی آن آغاز شده و امیدواریم فاز نخست آن برای سال تحصیلی آینده آماده بهره برداری شود.

وی افزود: تدوین سند دانشگاه کارآفرین انجام شده و در حوزه نرم افزاری سند راهبردی و سند دانشگاه کارآفرین تهیه و مصوب شده است.