برگزاری نشست تخصصی در مورد استفاده از فنّاوری‌های اتمی در برآورد فرسایش و رسوب

نشستی تخصصی در زمینه استفاده از رادیونوکلوئیدها در برآورد فرسایش و رسوب با حضور آقای پروفسور پائولو پورتو (استاد دانشگاه مدیترانه ایتالیا، مسئول کمیته فرسایش انجمن جهانی هیدرولوژی و رابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پروژه برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از فناوری هسته‌ای)، دکتر غریب‌رضا (عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و مسئول پروژه برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از فناوری هسته‌ای)، مهندس عیسایی (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان) و اعضای هیئت علمی گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی در روز چهارشنبه مورخ 23/8/97 در سالن طبیعت دانشکده مرتع و آبخیزداری برگزار شد.

در این جلسه آقای پروفسور پورتو و دکتر غریب‌رضا به معرفی و تشریح پروژه برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از فناوری هسته‌ای که یکی از پایلوت‌های آن مناطقی از استان گلستان است، پرداختند. سپس در خصوص علاقه‌مندی و پتانسیل همکاری گروه و دانشگاه، به‌ویژه طرح کلان مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، برای فعالیت در این زمینه بحث و تبادل نظر انجام شد. در ادامه، بازدیدی از آزمایشگاه‌های گروه به عمل آمد و در نهایت، دو محور برای تعریف پروژه‌های مشترک در زمینه استفاده از ردیاب‌های اتمی برای “بررسی دینامیک فرسایش و رسوب” و “اندرکنش آب‌های سطحی و زیرزمینی” تعیین و مقرر گردید دو تن از اعضای هیئت علمی به‌عنوان رابط، با همکاری سایر اعضای گروه زمینه‌های ادامه همکاری با پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در قالب تعریف یک پروژه مشترک را پیگیری نمایند.