دانشکده مرتع و آبخیزداری


شرايط اعطاي بورس تحصيلي دوره دکتري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

سه‌شنبه 26 دي 1391

اخبار


وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دستورالعمل اعطاي بورس تحصيلي اين وزارتخانه براي دوره دکتري تخصصي خارج از کشور جهت تامين هيئت علمي و متخصصان مورد نياز مراکز آموزش عالي و پژوهشي را اعلام کرد.


به گزارش مهر، برخي شرايط اختصاصي بورس تحصيلي خارج از کشور دکتري که از سوي وزارت علوم اعلام شد به اين شرح است:


نفرات رتبه اول تا سوم دانش آموختگان دوره کارشناسي و دانشجويان نمونه کشوري در مقطع کارشناسي ارشد مطابق با آيين نامه انتخاب دانشجويان نمونه با تاييد معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي توانند در اين دوره شرکت کنند.


داشتن کتب تاليفي و يا ترجمه شده در زمينه هاي علمي مرتبط و دارا بودن حداقل يک مقاله چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي داخل يا خارج کشور در زمينه هاي مرتبط علمي از جمله شرايط داوطلبان دوره هاي بورس خارج از کشور عنوان شده است.


مخترعاني که اختراعات آنان در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي کشور به ثبت رسيده باشد و برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم خوارزمي، فارابي و رازي مي توانند بورسه دکتري تخصصي خارج از کشور را دريافت کنند.


وزارت علوم به مربيان آموزشي و پژوهشي که داراي مدرک کارشناسي ارشد دانشگاهها و مراکز پژوهشي هستند اجازه شرکت در اين دوره را مي دهد.


شرايط اعزام قبولي در مصاحبه علمي و تخصصي توسط اداره کل بورس و دانشجويان خارج، داشتن صلاحيتهاي علمي و عمومي توسط هيئت اجرايي جذب دانشگاه و هيئت مرکزي علوم بر اساس مقررات، دو شرط مهم اعزام دانشجويان به خارج از کشور به شمار مي آيد.


داوطلبان بايد حداکثر تا 29 اسفند سال 91 نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، پذيرش مورد تاييد شوراي تخصصي اعزام، ويزا و ساير موارد اعزام اقدام کنند.


شرط حداقل کسب نمره زبان جهت اعزام براي رشته هاي فني و مهندسي، کشاورزي و علوم پايه msrt=50 و براي رشته هاي علوم انساني و هنر msrt=55 و يا معادل آن است.


در صورتي که دانشگاه پذيرش دهنده نمره زبان خاصي درخواست کند داوطلب موظف است شخصاً آن شرط را برآورده کند. دانشگاه پذيرش دهنده، استاد راهنماي خارج، موضوع رساله دکتري و استاد ناظر داخل بايد در شوراي تخصصي اعزام اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج مورد تاييد قرار گيرد.


سپردن وثيقه که ميزان آن با توجه به کشور محل تحصيل و بر اساس مصوبات شوراي مرکزي بورس تعيين مي شود از ديگر شروط اعزام اعلام شده است.


اولويت اعزام به خارج اولويت شرط اعزام دانشجو به خارج کشور از سوي وزارت علوم نيز به اين شرح اعلام شده است:


تنها مراکز علمي و پژوهشي که مجري دوره هاي تحصيلات تکميلي بوده و رشته هاي تحصيلي کارشناسي ارشد يا دکتري آنان در اولويت و مورد نياز کشور است مي توانند داوطلب واجد شرايط را براي تامين اعضاي هيئت علمي اعلام نياز کنند.


اعزام داوطلبان يا مربيان آموزشي و پژوهشي واجد شرايط در موسسات و مراکز آموزش عالي، دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسلامي مشروط به تقبل پرداخت 50 درصد هزينه ها از سوي موسسه معرفي کننده و يا متخصصان و کارشناسان دستگاههاي اجرايي واجد شرايط اعزام، مشروط به تقبل 100 درصد هزينه ها توسط دستگاه مربوط خواهد بود.

بازدید این خبر : 6619

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   شرايط اعطاي بورس تحصيلي دوره دکتري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو