دانشکده مرتع و آبخیزداری

دانشکده مرتع و آبخیزداری یکی از قدیمی ترین دانشکده های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است.  در حال حاضر این دانشکده با 17 عضو هیات علمی در سه گروه آموزشی  مدیریت مرتع ( 8 عضو هیات علمی)، آبخیزداری (4 عضو هیات علمی) و مدیریت مناطق بیابانی  ( 5 عضو هیات علمی)  با تخصص های گوناگون مشغول آموزش و تحقیق علمی است.

علاوه بر رشته های مدیریت مرتع و مدیریت آبخیزداری در مقطع کارشناسی، در حال حاضر در سه رشته مدیریت مرتع، مدیریت آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت می کند. از سال 1384 تاکنون، در رشته علوم مرتع دوره دکترای تخصصی برگزار نموده است. از مهر ماه 1391 در رشته های آبخیزداری و بیابانزدایی نیز دانشجو دوره دکترای تخصصی می پذیرد.

در حال حاضر ریاست این دانشکده برعهده دکتر غلامعلی حشمتی بوده و مدیر گروه  رشته مدیریت مرتع نیز دکتر عادل سپهری است. و مدیرگروه  آبخیزداری  و مدیریت مناطق بیابانی بر عهده دکتر مجید اونق است.

2321 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو