تشکیل دومین جلسه کمیته برگزاری کنفرانس بین¬المللی پانتاری در زمینه نوآوری دانش سیستم‌های آبی و کاربرد آن در کشورهای در حال توسعه

در روز
یک‌شنبه مورخه 7 آبان 1396 جلسه کمیته برگزاری کنفرانس بین­المللی پانتاری با حضور
اعضاء در محل سالن طبیعت دانشکده مرتع و آبخیزداری برگزار شد. در این جلسه در خصوص
مباحث حامیان مالی، نحوه برگزاری کنفرانس، اسکان مهمانان و دیگر مباحث مرتبط تبادل‌نظر
شد. بر اساس تقسیم کار و برنامه زمانی مقرر شد اعضاء پیگیری لازم را داشته و در
جلسه آتی گزارش پیشرفت کار ارائه شود. شایان ذکر اینکه کنفرانس مذکور در روزهای 29
آبان لغایت 1 آذر سال جاری در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با
کمک انجمن بین‌المللی علوم هیدرولوژی و طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز
برگزار خواهد شد.