مرکز کامپیوتر و سایت آموزشی

مرکز کامپیوتر :

مرکز کامپیوتر مجموعه پردیس، در سال 1376 شروع به فعالیتنمود و در سال 1381 مجهز به اینترنت پر سرعت با استفاده از خطوط فیبر نوری گردید. در حال حاضر این مرکز مجهز به اینترنت mb/s10بوده و با 40 دستگاه کامپیوتر به دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی سرویس می دهد. هم چنین فعالیت هایی نظیر پشتیبانی سیستم و خدمات فنی در دستور کار این مجموعهقرار دارد.

سایت آموزشی :

سایت آموزشی در سال1389 با هدف برگزاری کلاسهای آموزشی مربوط به واحدهای درسی دانشجویان راه اندازی گردید. استفاده از نرم افزارهای تخصصی آماری از قبیلSAS وSPSS،  نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیاییَArcGIS ، IDRISI و QGIS و سایر نرم افزارهای رشته های مختلف برای کلیه دانشکده ها، فراهم شده است.